DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE DOANH NGHIỆP

Ứng dụng công nghệ thông tin là một xu thế tất yếu của nền kinh tế tiên tiến. Theo nhận định của các chuyên gia, doanh nghiệp chưa có Website được xem là lạc hậu. Song song đó có những doanh nghiệp đầu tư Website chuyên nghiệp nhưng lại không chú trọng xây dựng nội dung gây ra việc kém hiệu quả trong kinh doanh. Nhatweb.vn cung cấp dịch vụ quản trị Website nhằm giúp cho các doanh nghiệp tạo được chiến lược quảng bá thương hiệu, quảng cáo sản phẩm dịch vụ hiệu quả về lâu dài chất lượng hơn.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Gói cơ bản
-
Kiểm tra tình trạng hoạt động website
Viết Nội dung - Tin tức: 5 bài/tháng
Thiết kế banner hình ảnh: 5 cái/tháng
Viết code mail .html: 3 mail/tháng
Sao lưu backup dữ liệu website: 7 ngày/lần
Đăng ký website lên công cụ tìm kiếm Google
Kết nối website với Google Analytics, Webmaster tool
Tạo file robots.txt, sitemap.xml
Tích hợp live chat Facebook, Zalo,...
Thiết lập trang lỗi 404
Kiểm tra tình trạng mã độc, virus của website
Chống DDoS website
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Tạo fanpage facebook
Tạo Zalo official account
Gắn logo thương hiệu vào hình ảnh
Tối ưu hình ảnh website chuẩn SEO
Tối ưu, chỉnh sửa title, description, heading
Cài đặt Schema cho website
Phân tích nội dung trùng lặp
LIÊN HỆ
Gói cao cấp
-
Kiểm tra tình trạng hoạt động website
Viết Nội dung - Tin tức: 20 bài/tháng
Thiết kế banner hình ảnh: 15 cái/tháng
Viết code mail .html: 7 mail/tháng
Sao lưu backup dữ liệu website: 1 ngày/lần
Đăng ký website lên công cụ tìm kiếm Google
Kết nối website với Google Analytics, Webmaster tool
Tạo file robots.txt, sitemap.xml
Tích hợp live chat Facebook, Zalo,...
Thiết lập trang lỗi 404
Kiểm tra tình trạng mã độc, virus của website
Chống DDoS website
Gắn logo thương hiệu vào hình ảnh
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Tạo fanpage facebook
Tạo Zalo official account
Tối ưu hình ảnh website chuẩn SEO
Tối ưu, chỉnh sửa title, description, heading
Cài đặt Schema cho website
Phân tích nội dung trùng lặp
LIÊN HỆ

YÊU CẦU BÁO GIÁ