Đoạn code xóa thông báo kích hoạt bản quyền theme

Dưới đây là đoạn code để ẩn thông báo kích hoạt bản quyền, hay thông báo update theme, plugin .

Bạn chỉ cần coppy đoạn code dưới đây và chèn vào file function của theme là xong

add_action('admin_head', 'nhatweb_disable_notice'); 
function nhatweb_disable_notice() { ?> <style> .notice { display: none;} </style> <?php }

 

 

Chat zalo
Chat whatapp
Liên hệ chúng tôi